MÁME OTEVŘENO

Už nyní se můžeme zase znovu potkávat naživo a to hned na dvou místech v Brně!

Cvičíme nově v MišMaš fitness, Gajdošova 7, Brno Židenice a nadále v centru Brna v Lázních Rašínova, Rašínova 12.
Šatny, wc a sprchy jsou v provozu.

Potkávat se budeme za dodržení všech bezpečnostních opatření, jelikož je bezpečnost a zdraví nás a našich klientů prioritou.

Potvrzení o negativním výsledku testu (antigen, PCR), absolvování onemocnění Covid-19 či očkování nevyžadujeme. Klient je povinen ho mít k dispozici v případě kontroly hygieniků nebo PČR. Nám postačí čestné prohlášení, které jste odsouhlasili po přihlášení v rezervačním systému. 

Podmínky jsou tyto:
Kapacita návštěvnosti je omezena, rozestupy 2m mezi cvičícími, dezinfecke trampolín, větrání prostoru. Cvičí se bez roušek. Pohyb po budově v respirátoru. Zákaz vstupu osobám s respiračním onemocněním nebo teplotou. Pokud se necítíte dobře, návštěvu u nás prosím odložte. 

Co by měl klient absolvovat před návtěvou lekce?
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem 
  • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
Od očkování uplynulo:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.